>> TRANG CHỦ

 Giới thiệu

 Lịch sử Phát triển

 Tổ chức hệ phái

 Thông báo

 Bản tin hệ phái

 Tin Karate Việt Nam

 Tin Karate thế giới

 Võ đạo

 Kiến thức Karate

 Nhân vật hệ phái

 Thành viên hệ phái

 Danh bạ Karateka Sc

 Thư viện ảnh

 Danh từ kỹ thuật

 Video Tư liệu

 Kihon Karate

 Kỹ thuật Kata

 Kỹ thuật Kumite

 Binh khí Karate

 Xử lý chấn thương

 Kỷ yếu hệ phái


Hỗ trợ trực tuyến

Phone 0903.514.752

Trực tuyến trên site

 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 000051407
IP của bạn: 35.175.179.52

Bình chọn

Bạn đến với Sc Karate vì

 Rèn luyện sức khỏe
 Yêu thích võ thuật
 Mong muốn tự vệ
 Thành tích thể thao
 Tìm hiểu võ đạo Nhật bản
 Chỉ tình cờ
 Lý do khácKết quả
Những thăm dò khác

Bình chọn: 667
Thảo luận: 12


Trợ giúp Site được cập nhật vào: 2019-03-13 14:44:30
Tìm kiếm trợ giúp

Câu hỏi của bạn

C cc ki?u g ch? Vi?t c th? s? d?ng trn Website ny?
  • Cc ch? ci ??c bi?t c?a ti?ng Vi?t ???c g qua bn phm b?ng cch g ch? ci latin t??ng ?ng r?i g li?n ? m?t phm th? hai (xem b?ng d??i). 

  • Cc t? c d?u thanh c?a ti?ng Vi?t ???c g qua bn phm b?ng cch g t? khng d?u v li?n ? g 1 phm nh?t ??nh khc (xem b?ng d??i).

D?u & nguyn m Cch g Telex Cch g VNI Cch g VIQR
aa a6 a^
ee e6 e^
oo o6 o^
? aw a8 a(
? ow o7 o+
? uw u7 u+
? dd d9 dd
s?c s 1 '
huy?n f 2 `
n?ng j 5 .
h?i r 3 ?
ng x 4 ~
xo d?u z 0 -
V d?:
Ti?ng vi?t
Vis duj:
Tieengs Vieetj
Vi1 du5:
Tie6ng1 Vie6t5
Vi' du.:
Tie^'ng Vie^.t
Ch? ?? t? ??ng l ch? ?? m b?n c th? g b?ng b?t k? cch no ??u ???c.
L?u :
  • D?u c?a m?t t? c th? ???c g vo ngay sau nguyn m mang d?u, nh?ng ?? trnh ?i?n d?u sai nn ?nh sau t?, d?u s? ???c t? ??ng ?nh vo v? tr ph h?p. 
  • Trong tr??ng h?p g nh?m d?u, c th? s?a l?i b?ng cch chuy?n con tr? t?i cu?i t? ? v g lun vo phm d?u ?ng m khng c?n ph?i xo c? t? ?i g l?i. 
  • ?? g vo nh?ng ch? ci ho?c ch? s? ? ???c dng lm phm ?nh d?u th g phm ? li?n 2 l?n, v d?: aw t?o ?, nh?ng aww t?o aw, ho?c aaa t?o aa... 
  • ?? vi?t nhanh nn dng cch g Telex, v cc phm d?u ???c ch?n 1 cch khoa h?c, ph h?p v?i s? phn b? cc d?u v cc t? h?p th??ng g?p.
Câu hỏi được nhiều người quan tâm


Tìm kiếmTiện ích trên siteLịch vạn sự

Tháng
Năm 

Danh ngôn:
Người biết Đạo tất không khoe.
Người biết Nghĩa tất không Tham.
Người biết Đức tất không thích tiếng Tăm lừng Lẫy.
Vương Dương Minh

www.000webhost.com