SUZUCHO KARATE-DO RYU https://suzuchokaratedo.com

Luật thi đấu kumite - Phần VI
08.06.2013


Điều 20: Diễn biến trận đấu

20.1. Bắt đầu mỗi trận đấu, khi nghe rồi đáp lại tên được gọi, 2 VĐV, một đeo đai đỏ (Aka) và một đeo đai xanh (Shiro) sẽ đứng thành hàng ngang ở bên ngoài vạch thảm đấu đối diện với tổ trưởng tổ trọng tài. Cúi chào xong tổ trọng tài, Shiro sẽ lùi ra ngoài thảm đấu. Aka tiến vào vị trí chuẩn bị, đọc tên bài quyền và bắt đầu thi đấu. Sau khi kết thúc bài quyền Aka sẽ rời thảm đấu và đợi phần thi đấu của Shiro.Shiro kết thúc, cả hai VĐV sẽ trở về vị trí như lúc đầu và đợi quyết định của tổ trọng tài.

20.2. Nếu như bài quyền không tuân theo luật hoặc có chỗ bất thường thì tổ trọng tài có thể gọi các trọng tài khác để hội ý.

20.3. Nếu VĐV bị truất quyền thì tổ trưởng trọng tài sẽ dùng cờ lệnh như ký hiệu Torimasen trong thi đấu kumite.

20.4. Sau khi thi đấu xong cả hai bài quyền, 2 VĐV sẽ đứng thành hàng ngang ở ngoài vạch thảm đấu.Tổ trưởng tổ trọng tài sẽ hô hantei để quyết định và thổi 2 tiếng còi, cùng lúc 3 cờ sẽ giơ lên.

20.5. Tổ trưởng tổ trọng tài sẽ thổi thêm một hồi còi ngắn nữa, sau đó các cờ sẽ được hạ xuống.

20.6. Quyết định sẽ được giành cho Aka hoặc Shiro, không được phép hòa. VĐV giành được 2 hoặc 3 cờ biểu quyết đựoc phát thanh viên công bố là người thắng cuộc.

20.7. Các VĐV cúi chào nhau, sau đó chào tổ trọng tài và rời khỏi thảm đấu.

Giải thích:

Điểm bắt đầu trình diễn bài quyền là trong phạm vi của thảm đấu. 

PHỤ LỤC 1: THUẬT NGỮ TRONG KARATE

SHOHU HAJIME: 

 Bắt đầu trận đấu: Sau khi hô TTC sẽ lùi lại sau một bước.

ATOSHI BARAKU:

 Còn một ít thời gian: TT thời gian cho tín hiệu còn 30 giây nữa sẽ kết thúc trận đấu và TTC sẽ hô "Atoshi baraku".

YAME:   

  Dừng lại: Tạm dừng hoặc kết thúc trận đấu, khi hô TTC sẽ đánh thẳng tay theo hướng từ trên - về trước.

 MOTO NO ICHI:    

 Vị trí ban đầu: Cả 2 VĐV và TTC đều trở về vị trí ban đầu.

TSUZUKETE:     

 Tiếp tục thi đấu: Lệnh nhắc nhở tiếp tục khi trận đấu đang diễn ra (chưa có lệnh tạm dừng).

TSUZUKETE HAJIME:

 Tiếp tục thi đấu - bắt đầu: TTC đứng tấn trước, khi hô "Tsuzukete..." hai bàn tay mở hướng về phía 2 VĐV. Khi hô "...Hajime" thì quay lòng bàn tay vào và đưa nhanh chúng lại gần nhau, cùng lúc đó bước về sau.

SHUGO:  

Gọi trọng tài phụ: TTC gọi TTP khi trận đấu kết thúc hoặc để hội ý về hình phạt Shikkaku.

HANTEI: 

Biểu quyết: TTC yêu cầu biểu quyết, sau một tiếng còi ngắn các TTP sẽ đưa ra quyết định của mình bằng cờ lệnh và cùng  lúc đó TTC cũng đưa ra ý kiến của mình bằng cách giơ một tay (hoặc 2) lên.

HIKIWAKE:  

Hòa: Trong trường hợp hội ý (Hantei) đưa ra quyết định là hòa TTC sẽ bắt chéo 2 tay trước ngực rồi phất hai tay sang hai bên và lòng bàn tay xoay hướng ra phía trước.

TORIMASEN:   

Không chấp nhận kỹ thuật ăn điểm: TTC bắt chéo tay, cắt nhau lòng bàn tay úp xuống.

ENCHOSEN:  

Hiệp phụ của trận đấu: TTC bắt đầu lại trận đấu bằng lệnh "Shobu hajime".

AIUCHI: 

Các đòn ăn điểm cùng lúc: sẽ không tính điểm cho cả hai VĐV, TTC sẽ đưa hai nắm đấm đối nhau ở trước ngực.

AKA (SHIRO) NOKACHI:

VĐV đeo đai đỏ (xanh) thắng cuộc: TTC giơ thẳng tay chếch lên trên về phía bên VĐV thắng cuộc.

AKA (SHIRO) SANBON:

VĐV đeo đai đỏ (xanh) ghi điểm 3 điểm: TTC giơ tay chếch lên trên 45° về phía VĐV ghi điểm.

AKA (SHIRO) NIHON:

VĐV đeo đai đỏ (xanh) ghi được 2 điểm: TTC giơ ngang tay bằng tầm vai về phía VĐV ghi điểm.

AKA (SHIRO) IPPON:

VĐV đeo đai đỏ (xanh) ghi được điểm: TTC giơ tay chếch xuống dưới 45° về phía VĐV ghi điểm.

CHUKOKU: 

  Nhắc nhở lần đầu trong khung hình phạt loại 1 (C1) hoặc loại 2 (C2): Đối với vi phạm thuộc vào lỗi C1, TTC xoay về phía VĐV vi phạm và để tay bắt chéo trước ngực, còn đối với vi phạm lỗi C2 thì TTC sẽ dùng ngón tay chỏ chỉ vào mặt VĐV vi phạm.

KEIKOKU:  

 Cảnh cáo và phạt 1 điểm: TTC sẽ chỉ ra vi phạm loại C1 hay C2 rồi chỉ ngón tay chỏ chếch xuống dưới 45° về phía VĐV vi phạm và cho VĐV kia điểm Ippon (1 điểm).

HANSOKU CHUI: 

 Cảnh cáo và phạt 2 điểm: TTC sẽ chỉ ra vi phạm loại C1 hay C2 rồi chỉ ngón tay chỏ ngang thẳng về phía VĐV vi phạm và cho VĐV kia điểm Nihon (2 điểm).

HANSOKU: 

   Truất quyền thi đấu: TTC sẽ chỉ ra vi phạm loại C1 hay C2 rồi chỉ ngón tay chỏ chếch lên trên 45° về phía VĐV vi phạm và tuyên bố VĐV kia thắng cuộc.

JOGAI:   

 Ra ngoài thảm đấu: TTC chỉ ngón tay chỏ ra vạch biên phía VĐV vi phạm để chỉ cho các TTP thấy rằng VĐV đó đã ra  ngoài thảm đấu.

SHIKKAKU: 

  Truất quyền thi đấu "rời khỏi thảm": TTC trước tiên sẽ chỉ tay chếch lên 45° về phía VĐV vi phạm rồi chỉ ra ngoài và về  phía sau bằng việc hô "Aka (Shiro) Shikkaku" rồi tuyên bố cho VĐV kia thắng cuộc.

KIKEN:   

Bỏ cuộc: TTC chỉ chếch xuống dưới 45° về phía vạch ban đầu của VĐV.

MUBOBI: 

Tự gây nguy hiểm:TTC chạm bàn tay (lòng bàn tay xoay vào trong) vào mặt mình, đưa đi đưa lại để chỉ cho các TTP thấy  rằng VĐV đang tự gây nguy hiểm cho chính mình.

PHỤ LỤC 2: HIỆU LỆNH VÀ CỜ LỆNH

KHẨU LỆNH VÀ HIỆU LỆNH

SHOBU HAJIME

"Trận đấu bắt đầu" Sau khi hô xong, TTC sẽ lùi về 1 bước.

 

 

OTAGAI-NI-REI

Động tác của TTC nhắc 2 VĐV chào nhau.

 

 

TSUZUKETE HAJIME

Khẩu lệnh "Tsuzukete" phát ra khi TTC đứng tấn trước, hai tay giơ thẳng chếch về 2 VĐV. Khẩu lệnh tiếp theo "Hajime" sẽ cùng lúc với động tác 2 lòng bàn tay xoay vào trong và đưa nhanh chúng vào gần nhau ròi thu chân trước về sau.

 

 

YAME

Tạm dừng hoặc kết thúc trận đấu. TTC hô đồng thời đánh thẳng tay từ trên xuống - về trước.

 

 

KÝ HIỆU VI PHẠM LỖI C1

TTC bắt chéo 2 cánh tay (lòng bàn tay mở) ở trước ngực.

 

 

KÝ HIỆU VI PHẠM LỖI C2

TTC chỉ vào mặt người vi phạm.

 

 

 

ĐÒN ĐÁNH QUÁ MẠNH

TTC chỉ cho các TTP biết rằng đòn đánh quá mạnh, vi phạm lỗi C1.

 

 

IPPON

TTC đưa tay chếch 45° xuống dưới về phía VĐV ghi điểm.

 

 

NIHON

TTC đưa tay sang ngang tầm vai về phía VĐV ghi điểm.

 

 

SANBON

TTC đưa tay 45° chếch lên trên về phía VĐV ghi điểm.

 

 

NOKACHI

Kết thúc trận đấu, TTC đưa tay 45° chếch lên trên về phía VĐV thắng cuộc.

 

 

HỦY LỆNH

TTC xoay về phía VĐV "Aka" hay "Shiro", 2 tay bắt chéo trước ngực rồi đánh xuống dưới - sang bên để chỉ hủy lệnh vừa rồi.

 

 

KEIKOKU
TTC chỉ cho thấy rằng vi phạm lỗi C1 hay C2 bằng việc giơ ngón tay chỏ chếch 45° xuống dưới về phía VĐV vi phạm và cho đối phương điểm Ippon.

 

HANSOKU CHUI

"Phạt điểm Nihon"

TTC chỉ cho thấy rằng vi phạm lỗi C1 hay C2 bằng việc giơ ngón tay chỏ ngang về phía VĐV vi phạm và cho đối phương 2 điểm.

 

 
URL của bản tin này::https://suzuchokaratedo.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=172

© SUZUCHO KARATE-DO RYU contact: nguyenminh_huesp@yahoo.com