SUZUCHO KARATE-DO RYU https://suzuchokaratedo.com

Luật thi đấu kumite - Phần VII
08.06.2013


HANSOKU

"Truất quyền"

TTC chỉ cho thấy rằng vi phạm lỗi C1 hay C2 bằng việc giơ ngón tay chỏ chếch 45° lên trên về phía VĐV vi phạm và công bố VĐV kia thắng cuộc.

 

 

SHIKKAKU

"Truất quyền, rời khỏi sàn đấu"

TTC chỉ cho thấy rằng vi phạm lỗi C1 hay C2 bằng việc đầu tiên giơ ngón tay chỏ chếch 45° lên trên về phía VĐV vi phạm, sau đó chỉ ra ngoài vè về phía sau cùng lệnh "Aka (Shiro) Shikkaku!" rồi công bố VĐV kia thắng cuộc.

 

 

 

JOGAI

"Ra ngoài thảm đấu"

TTC chỉ cho các TTP thấy việc ra thảm của VĐV bằng cách chỉ ngón tay về phía vạch biên của VĐV đó.

 

 

SHUGO

"Gọi TTP phụ"

TTC gọi các TTP để thảo luận về hình phạt Shikkaku.

 

 

TORIMASEN

"Không công nhận đòn đánh ăn điểm"

TTC bắt chéo 2 tay trước ngực rồi đưa xuống dưới - sang bên.

 

 

HIKIWAKE

"Hòa"

Trong trường hợp quyết định là hòa TTC bắt chéo 2 tay, đánh mở 2 lòng bàn tay xuống dưới-sang bên.

 

 

AUICHI

"Đòn đánh cùng ghi điểm"

Sẽ không cho điểm cho cả 2 VĐV. TTC để 2 nắm đấm đối nhau.

 

 

ĐÒN ĐÁNH BỊ ĐỠ HOẶC KHÔNG CHÍNH XÁC

TTC chạm lòng bàn tay vào khuỷu tay kia để chi cho các TTP thấy rằng đòn đánh đó bị đỡ hoặc là đánh vào vùng không ghi điẻm.

 

 

AKA (SHIRO) GHI ĐIỂM TRƯỚC

TTC chỉ cho các TTP thấy rằng Aka ăn điểm trước bằng cách đâm bàn tay phải vào lòng bàn tay trái. Nếu Shiro ăn điểm trước thì bàn tay trái sẽ chỉ vào bàn tay  phải.

 

MUBOBI

(Tự gây nguy hiểm)

TTC chạm tay vào mặt (lòng bàn tay hướng vào trong), đưa ra đưa vào để chỉ cho các TTP biết rằng VĐV tự gây nguy hiểm cho chính mình.

 

ĐÒN ĐÁNH KHÔNG ĐỦ LỰC

TTC đưa bàn tay úp lên-xuống để chỉ cho các TTP biết rằng đòn đánh đó chưa đủ lực.

 

ĐÒN ĐÁNH TRƯỢT

TTC đưa xoay cánh tay nắm đấm từ bên này sang bên kia trước bụng chỉ cho các TTP thấy rằng đòn đánh không chính xác hoặc sượt qua mục tiêu.

 

 

KHOẢNG CÁCH KHÔNG CHUẨN

(Chưa tới mục tiêu)

TTC đưa 2 tay úp vào trong trước bụng, cách nhau chừng 30cm để chỉ cho các TTP thấy rằng đòn đánh đó khoảng cách không chuẩn.

 

KHOẢNG CÁCH KHÔNG CHUẨN

(qua gần)

TTC để chéo 2 tay (quay lưng bàn tay vào nhau) để cho biết đòn đánh quá gần.

 

PHÁN QUYẾT LẠI

Sau khi cho TTP biết lý do tại sao, TTC sẽ làm động tác yêu cầu phán quyết lại.

 

KIKEN

"Bỏ cuộc"

TTC chỉ tay vào vạch vị trí của VĐV bỏ cuộc và công bố VĐV kia thắng cuộc.

chưa ken hình

CỜ LỆNH TRỌNG TÀI PHỤ:

 

 

 

 

 

 

 

LỖI NHẮC NHỞ:

Nhắc nhở lỗi vi phạm. Cờ được xoay tròn, sau đó lỗi loại C1 hay C2 sẽ được chỉ ra.

 

 

LỖI C1

Bắt chéo 2 cờ và 2 tay đưa thẳng ra phía trước.

 

 

LỖI C2

TTP làm động tác chỉ cờ về phía VĐV vi phạm.

 

 

 

 

 

 

JOGAI

TTP làm động tác chạm cờ nhẹ xuống sàn về phía VĐV vi phạm.

 

 

KEIKOKU

 

 

 

 

 

 

 

 

AIUCHI

Hai cờ chồng vào nhau ở phía trước ngực.

 

 

MIENAI

Hai cờ chồng chéo vào nhau che trước mặt. 


URL của bản tin này::https://suzuchokaratedo.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=173

© SUZUCHO KARATE-DO RYU contact: nguyenminh_huesp@yahoo.com