SUZUCHO KARATE-DO RYU https://suzuchokaratedo.com

SUZUCHO KARATE DO - TRƯỜNG TRUNG HỌC AN NINH NHÂN DÂN II
17.06.2013

Một lớp Karatedo được hình thành, lớp luyện tập tuần 3 buổi/2 tiết trong vòng 2 năm tại trường do thầy Trương Đình Hùng phụ trách kỹ thuật chuyên môn của hệ phái Suzucho Karatedo đảm nhận.

Ban chấp hành Karatedo phía nam đã tổ chức kiểm tra phong đẳng năm 2002. Hai năm sau, lớp học lại tiếp tục huấn luyện với chương trình Huyền đai 2 đẳng.
Bộ môn võ thuật Quân sự- Thể thao trường TH ANNDII hiện nay đều là  huấn luận viên Karatedo đã đóng góp nhiệt tình cho sự phát triển của hệ phái. Tham gia tích cực trong đại hội toàn quốc của hệ phái và những sinh hoạt của hệ phái ở khu vực miền đông nam bộ.URL của bản tin này::https://suzuchokaratedo.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=272

© SUZUCHO KARATE-DO RYU contact: nguyenminh_huesp@yahoo.com