SUZUCHO KARATE-DO RYU https://suzuchokaratedo.com

Họp Thường trực Hệ phái và các Cao đồ lần cuối để tiến hành khởi công Tổ Đừờng
17.05.2016

Hôm nay, 19/2/2016, Thường trực hệ phái đại diện Ban chấp hành đã họp bàn cùng các cao đồ Suzucho Karatedo để lấy ý kiến lần cuối cùng trước khi tiến hành khởi công Tổ đường Suzucho Karatedo.


URL của bản tin này::https://suzuchokaratedo.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=400

© SUZUCHO KARATE-DO RYU contact: nguyenminh_huesp@yahoo.com