>> TRANG CHỦ

Danh mục

 Giới thiệu

 Lịch sử Phát triển

 Tổ chức hệ phái

 Thông báo

 Bản tin hệ phái

 Tin Karate Việt Nam

 Tin Karate thế giới

 Võ đạo

 Kiến thức Karate

 Nhân vật hệ phái

 Thành viên hệ phái

 Danh bạ Karateka Sc

 Thư viện ảnh

 Danh từ kỹ thuật

 Video Tư liệu

 Kihon Karate

 Kỹ thuật Kata

 Kỹ thuật Kumite

 Binh khí Karate

 Xử lý chấn thương

 Kỷ yếu hệ phái


Hỗ trợ trực tuyến

Phone 0903.514.752

Trực tuyến trên site

 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 003841330
IP của bạn: 172.70.39.75

Bình chọn

Bạn đến với Sc Karate vì

 Rèn luyện sức khỏe
 Yêu thích võ thuật
 Mong muốn tự vệ
 Thành tích thể thao
 Tìm hiểu võ đạo Nhật bản
 Chỉ tình cờ
 Lý do khácKết quả
Những thăm dò khác

Bình chọn: 789
Thảo luận: 12


Tin tức Site được cập nhật vào: 2020-10-26 11:00:56
Luật thi đấu kumite - Phần VIII
08.06.2013 04:36

PHỤ LỤC 3: CÁCH GHI ĐIỂM CỦA THƯ KÝ

 

 

PHỤ LỤC 4: SƠ ĐỒ THẢM THI ĐẤU KUMITE

 

 

Kích thước thảm đấu và kích cỡ các vạch quy định

 

PHỤ LỤC 5: SƠ ĐỒ THẢM THI ĐẤU KATA

 

 

 

PHỤ LỤC 6: DANH BẠ CÁC BÀI QUYỀN QUI ĐỊNH (BẮT BUỘC) CỦA WKF

 

Goju                  Seipai
                          Saifa

 

 

Shoto                Jion
                         Kanku Dai

 

 

Shito                 Bassai Dai
                         Seienchin

 

 

Wado               Seishan
                        Chinto

 

PHỤ LỤC 7: DANH BẠ CÁC BÀI QUYỀN PHỔ BIẾN (TỰ CHỌN)CỦA WKF

              GOJU-RUY KATAS

               WADO-RYU KATAS

1.

   Sanchin

1.

   Kushanku

2.

   Saifa

2.

   Naihanchi

3.

   Seiyunchin

3.

   Seishan

4.

   Shisochin

4.

   Chinto

5.

   Sanseru

5.

   Passai

6.

   Seisan

6.

   Niseishi

7.

   Seipai

7.

   Rohai

8.

   Kururunfa

8.

   Wanshu

9.

   Suparimpei

9.

   Jion

10.

   Tensho

10.

   Jitte

 

 

11.

   Suparimpei

SHOTOKAN KATAS

1.

   Basai-Dai

12.

   Jion

2.

   Basai-Sho

13.

   Sochin

3.

   Kanku-Dai

14.

   Nijushiho Sho

4.

   Kanku-Sho

15.

   Goju Shiho-Dai

5.

   Tekki - Shodan

16.

   Goju Shiho-Sho

6.

   Tekki - Shodan

17.

   Chinte

7.

   Tekki - Sandan

18.

   Unsu

8.

   Hangetsu

19.

   Meikyo

9.

   Jitte

20.

   Wankan

10.

   Enpi

21.

   Jiin

11.

   Gankaku

 

 

SHITO-RYU KATAS(Theo Uỷ ban thể dục thể thao)

1.

    Jitte

22.

   Naifanchin Shodan

2.

    Jion

23.

   Naifanchin Nidan

3.

    Jiin

24.

   Naifachin Sandan

4.

    Matsukaze

25.

   Aoyagi (Seiryu)

5.

    Wanshu

26.

   Jyuroku

6.

    Rohai

27.

   Nipaipo

7.

    Basai-Dai

28.

   Sanchin

8.

    Basai-Sho

29.

   Tensho

9.

    Tomari Bassai

30.

   Seipai

10.

    Matsumura Bassai

31.

   Sanseiru

11.

    Kosokun Dai

32.

   Saifa

12.

    Kosokun Shi

33.

   Shisochin

 Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang

Tìm kiếm

FB: Suzucho Karate-Do Ryu


Tiện ích trên siteLịch vạn sự

Tháng
Năm 

Danh ngôn:
Văn hóa - Văn nghệ cũng là một Mặt trận, các anh chị em văn nghệ sĩ chính là những chiến sĩ trên Mặt trận ấy !
Bác Hồ